Tens una Història per a Contar?

La idea sorgeix de la utilització de mitjans audiovisuals com eina de comunicació per persones que no tenen una experiència prèvia i volen contar històries pròpies o d’uns altres que els interessin. La realitat, com concepte únic, podríem dir que té múltiples formes de ser vista, no solament la qual imposa el mercat de la comunicació. Dintre del projecte, l’activitat proposada pels equips de Telenoika i Ubutv està pensada perquè els participants puguin adquirir coneixements d’alguns dels programaris més usats en l’audiovisual;
Continua llegint